Tempo Tur: Yurt içi turlar, yurt dışı turlar, karadeniz turları
Pasaport Bilgileri

PASAPORT ÇEŞİTLERİ NELERDİR?,
KİMLER HANGİ PASAPORT VERİLİR?

GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

UMUMA MAHSUS PASAPORT
Umumi (bordo) pasaportlar Türk Cumhuriyeti ve KKTC vatandaşları ile haymatlos(vatansız) kişilerin alabilecekleri pasaport çeşididir. Umumi pasaport yurt içinde İçişleri Bakanlığınca veya İçişleri Bakanının vereceği yetkiye göre valiliklerce, yurtdışında ise Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslukları tarafından verilmektedir.
İlk defa pasaport alacaklar veya yenileme yapacakların işlemleri
Randevu Sistemi: Pasaport müracaatlarında randevu sistemine geçilmiş olup, müracaat edecek vatandaşlarımızın www.epasaport.gov.tr internet adresinden randevu almaları ve randevu için kendilerine belirtilen günde randevu saatinden en az yarım saat önce müracaat merkezinde bulunmaları gerekmektedir. Randevu saatini geçirenler randevusuz olarak müracaat edeceklerdir.
Müracaat Yeri: Vatandaşlarımız UMUMA MAHSUS PASAPORT işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlükleri ve Pasaport Müracaat merkezi bulunan ilçelerimizde Pasaport Büro Amirliğine müracaat edeceklerdir.
GEREKLİ EVRAKLAR:
1) İki adet biometrik fotoğraf
Son altı ay içinde çekilmiş, başvuru sahibinin(sıfır yaş çocuklar dahil) güncel halini gösteren, 50 mm X 60 mm ebatlarında, arka fonu beyaz, biyometrik özelliklere sahip olması gerekmektedir.
2) Üzerinde TC kimlik numarasının bulunduğu TC nüfus cüzdanı aslı, başvuru esnasında ibraz edilmelidir.
3) Müracaat sırasında başvuru sahibinin parmak izi alınmaktadır. Daha önce herhangi bir sebeple( sürücü belgesi, silah ruhsatı, pasaport alan) parmak izi alınmış olan kişiler, parmak izlerinin alındığını belgelendirmeleri halinde, tekrar parmak izi vermek durumunda kalmayacaktır. (2559 sayılı "Polis Vazife ve Salahiyet Kanunun" 5. maddesi uyarınca, yedi yaşından gün almış ve daha büyük çocuklardan parmak izi alınmaktadır.
4) Pasaport harç ve cüzdan bedelinin anlaşmalı bankalar veya T:C: Maliye Bakanlığı veznelerine yatırıldığına dair dekontun aslı.
Dekontun üzerine "TAHSİL EDİLMİŞTİR" kaşesinin basılı olması
Dekontun birinci nüshasının müracaat esnasında sunulması (en üst nüsha)
Dekontun üzerinde tahsilatı yapan memurun ıslak imzasının bulunması gerekmektedir
5) Varsa daha önceden alınmış pasaportların getirilmesi gerekmektedir.
ÖNEMLİ: Pasaport müracaatı yapacak kişinin bizzat başvuru esnasında hazır bulunması gerekmektedir. Kişinin kendisi olmadan ya da vekâletname ile müracaat kabul edilmemektedir.
18 YAŞINDAN KÜÇÜKLERİN İŞLEMLERİ
On sekiz yaşından küçüklerin ve kısıtlıların pasaport alabilmeleri için ebeveynlerinin ya da mahkemece tayin edilmiş ise vasisinin muvafakat vermesi gerekmektedir. Kelime olarak ‘izin verme, tasdik etme’ anlamına gelen muvafakat, pasaport müracaatında ‘küçükler ve kısıtlılar adına pasaport alabilmesi için ebeveynler ya da vasisi tarafından verilen izin’ anlamına gelmektedir. Muvafakat verecek kişiler bu işlemi noter huzurunda yapabilecekleri gibi bizzat pasaport müracaatı esnasında hazır bulunarak görevli memur huzurunda da yapabilirler.
Parmak izi çıktısı : 2559 sayılı "Polis Vazife ve Salahiyet Kanunun" 5. maddesi uyarınca, yedi yaşından gün almış ve daha büyük çocuklardan parmak izi alınmaktadır.
On beş yaşından itibaren nüfus cüzdanlarına fotoğraf yapıştırılmalıdır. On sekiz yaşına kadar en çok beş yıllık pasaport düzenlenir.
ÖNEMLİ UYARILAR
Yabancı Uyrukluların Pasaport İşlemleri:
Yabancı uyruklu şahıslardan sadece KKTC vatandaşlarının pasaport müracaatı alınmaktadır. Pasaport işlemlerini yapabilmek için kendi konsolosluk şubesinden belge almaları, nüfus müdürlüğünden geçici TC Kimlik Numarası  alması ve adres bildiriminde bulunması gerekmektedir.
E-pasaport ile ilgili tüm bilgilere www.epasaport.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
HUSUSİ DAMGALI (YEŞİL) PASAPORT

Kimler "Hususi Damgalı(Yeşil) Pasaport" alabilir ?
-TBMM eski üyeleri ve eski bakanlar,
-Kadro derecesi birinci, ikinci veya üçüncü derece olan,  çalışan veya bu derecelerde çalışmakta iken emekli olan devlet memurları
-Birinci, ikinci, .veya üçüncü derece kadro karşılığı çalışan ve bu derecelerde sözleşmeli olarak çalışmakta iken emekli olan devlet memurları.
-Kadro karşılığı olmaksızın çalışıp emekli kesenekleri birinci, ikinci, .veya üçüncü derece üzerinden kesilerek T.C. Emekli Sandığına yatırılan çalışanlar ile bu durumda çalışırken emekli olan sözleşmeli devlet memurları
-Görevleri süresince büyükşehir, il, ilçe ve birinci kademe belediye başkanları
- 5774 sayılı "Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanunun" 8. maddesinde devlet sporcusu unvanı verilenlere
-Özelleştirme kapsam ve programına alınan/özelleştirilen T.C. Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Bankası çalışanlarından;
a-Özelleştirilmeden önce hususi pasaport alma hakkını elde etmiş bulunanlar
b-Kuruluş sermaye payının en az %51’i devlete ait kamu kuruluşu olanlar
c- Sosyal güvenlik yönünden T.C. Emekli Sandığına bağlı olanlar
d-4603 "Sayılı İş Kanununa" tabi olanlar
Şartlarının tamamını taşıyan ve bu şartları taşırken emekli olan veya çekilen personel
Yukarıdaki 1,2,3,4,5, ve 6. maddede belirtilen şartları taşıyanların eşlerine, reşit olmayan çocuklarına ve reşit olup hak sahibi ebeveyni ile birlikte ikamet eden, evli bulunmayan, iş sahibi olmayan öğrenimine devam eden kız ve erkek çocuklarına (açık öğretim liseleri, açık öğretim fakülteleri dahil öğrenim gördükleri okuldan öğrenci olduğunu belgelemek şartı ile) 25 yaşını dolduruncaya kadar "Hususi Damgalı Pasapor"t düzenlenmektedir.
18 yaşını doldurmuş olsa dahi hak sahibi ebeveyni ile birlikte ikamet eden, evli bulunmayan, iş sahibi olmayan aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği (tam teşekküllü devlet hastanesinden alacakları) sağlık kurulu raporu ile belgelenen hak sahibinin çocuklarına yaş sınırı olmaksızın "Hususi Damgalı Pasaport" düzenlenmektedir.
NOT: "Hususi Pasaportlar" beş yıllık süreyle verilir.
-Büyükşehir, il, ilçe ve birinci kademe belde belediye başkanlarına ise görevleri süresince hususi pasaport tanzim edilir.
HUSUSİ DAMGALI PASAPORT ÇALIŞANLAR İÇİN GEREKLİ BELGELER
Hak sahibi memurun çalıştığı kurumun İl Müdürlüğü veya Bölge Müdürlüğü veya Genel Müdürlüğünce tanzim edilerek daha önce imza sirküsü gönderilmiş olan yetkili tarafından onaylanmış, hak sahibi ile birlikte pasaport alacak diğer aile fertlerinin kimlik bilgileri kaydedilerek fotoğrafları mühürlenmiş pasaport talep formu.
İki adet biyometrik fotoğraf
T.C nüfus cüzdanı aslı (nüfus cüzdanı aslı olmadan ve cüzdanda T.C. Kimlik numarası bulunmadan işlem yapılmamaktadır)
Parmak izi alındı belgesi ( pasaport işlemlerinde ilk önce parmak izi verilmesi gerekmektedir, parmak izi verdikten sonra tarafınıza parmak izi belgesi verilecektir.)
Banka veya maliye veznesine yatırılan pasaport cüzdan "bedeli ödendi" kaşeli dekontu,
Başvuru sırasında hak sahibi kendisi için pasaport almayacak, eşi ve ergin çocuğu için alacak ise; müracaata gelmesine gerek yoktur.
Kurumundan talep ettiği ve hak sahibi tarafından imzalanmış talep formu ile hak sahibinin eşi ve reşit olan (18 yaşını tamamlamış) çocuğu hak sahibi olmadan başvuruda bulunabilir.
Reşit olmayan çocuğu için ayrıca her iki ebeveynden muvafakatname ve müracaata gelmeyen ebeveynden vekaletname istenmektedir. (Emekli/müstafi olanların eş ve çocukları hususi damgalı pasaport müracaatında bulunuyor ise hak sahibinin müracaatta bizzat bulunması, bulunamıyor ise noterden vekaletname vermesi gerekmektedir.)
HUSUSİ DAMGALI PASAPORT
EMEKLİLER İÇİN GEREKLİ BELGELER

Emekli olduktan sonra ilk kez pasaport işlemi yaptıracaklar için; emekli oldukları kurumdan emekli oldukları tarihteki kadro derecesini gösterir belge getirmeleri gerekmektedir.
Emekli olduktan sonra hususi pasaport işlemi yaptırmış iseniz ve pasaportunuzda emekli yazıyor ise; mevcut pasaportunuz müracaatınız için yeterlidir.
İki adet biyometrik fotoğraf.
T.C nüfus cüzdanı aslı (nüfus cüzdanı aslı olmadan ve cüzdanda T.C. Kimlik numarası bulunmadan işlem yapılmamaktadır)
Parmak izi alındı belgesi (pasaport işlemlerinde ilk önce parmak izi verilmesi gerekmektedir, parmak izi verdikten sonra tarafınıza parmak izi belgesi verilmektedir.)
Banka veya maliye veznesine yatırılan pasaport cüzdan "bedeli ödendi" kaşeli dekontu,
Başvuru sırasında hak sahibi kendisi için pasaport almayacak, eşi ve ergin çocuğu için alacak ise; müracaata gelmesine gerek yoktur. Eşi ve reşit olan (18 yaşını tamamlamış) çocuğu için vekaletname vermelidir.
Reşit olmayan çocuğu için aynıca her iki ebeveynden muvafakatname ve müracaata gelmeyen ebeveynden vekaletname istenmektedir.
HUSUSİ DAMGALI PASAPORT
İSTİFA/MÜSTAFİ OLANLAR İÇİN GEREKLİ BELGELER

İstifa/müstafi olduktan sonra ilk kez pasaport işlemi yaptıracaklar için; istifa/müstafi olduğu kurumundan, istifa/müstafi olduğu tarihteki kadro derecenizi gösterir belge getirmeleri gerekmektedir.
İstifa/müstafi olduktan sonra hususi pasaport işlemi yaptırmış iseniz ve pasaportunuzda istifa Vveya müstafi yazıyor ise kadro yazısı getirmenize gerek yoktur.
İki  adet biyometrik fotoğraf
T.C. Nüfus Cüzdanı aslı (nüfus cüzdanı aslı olmadan ve cüzdanda T.C. Kimlik numarası bulunmadan işlem yapılmamaktadır.)
Parmak izi alındı belgesi (pasaport işlemlerinde ilk önce parmak izi vermeniz gerekmektedir. parmak izi verdikten sonra tarafınıza parmak izi belgesi verilecektir.)
Banka veya maliye veznesine yatırılan pasaport cüzdan "bedeli ödendi" kaşeli dekontu,
VEFAT/MERHUM OLAN HAK SAHİBİNİN EŞİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
Hak sahibi vefat ettikten sonra eşi ilk kez pasaport işlemi yaptıracaksa ise; eşinin bağlı bulunduğu kurumundan  vefat ettiği tarihteki kadro derecesini gösterir belge getirmeleri gerekmektedir.
Hak sahibi vefat ettiksen sonra eşi hususi pasaport işlemi yaptırmış ve pasaportunda merhum/vefat yazıyor ise; mevcut pasaportu müracaat için yeterlidir.
Müracaat yapılan ilin dosyasında hak sahibin kadro durumunu gösterir belge emekli veya çekildikten sonra ibraz edilmiş ve dosyasında mevcut ise tekrar kadro durumunu gösterir belgenin getirilmesine gerek bulunmamaktadır.
İki adet biyometrik fotoğraf
T.C nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi (nüfus cüzdanı aslı olmadan ve cüzdanda T.C. Kimlik numarası bulunmadan işlem yapılmamaktadır)
Parmak izi alındı belgesi ( pasaport işlemlerinde ilk önce parmak izi vermelisiniz. Parmak izi verdikten sonra tarafınıza parmak izi belgesi verilecektir.)
Banka veya maliye veznesine yatırılan pasaport cüzdan "bedeli ödendi" kaşeli dekontu,
NOT: Vefat eden hak sahibinin sadece, başkaları ile evlenmemiş eşleri hususi pasaport alabilirler. Çocukları vefat eden ebeveynlerinden dolayı hususi pasaport alamazlar.
HUSUSİ DAMGALI PASAPORT
18 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUKLAR İÇİN GEREKLİ BELGELER

On sekiz yaşından küçüklerin ve kısıtlıların pasaport alabilmeleri için ebeveynlerinin veya mahkemece tayin edilmiş vasisi var ise muvafakat vermesi gerekmektedir.
Muvafakat verecek kişiler bu işlemi noter huzurunda yapabilecekleri gibi bizzat pasaport müracaatı esnasında hazır bulunarak görevli memur huzurunda da yapabilirler.
Anne-babası boşanmış çocukların velayet verilen ebeveynin muvafakat vermesi gerekmektedir.
Hak sahibinin çalıştığı kurum tarafından düzenlenmiş ve hak sahibi tarafından imzalanmış talep formu. (ebeveyni çalışanlar için)
Hak sahibinin emekli olduğu veya çekildiği kurum tarafından düzenlenmiş emekli olduğu tarihteki kadro derecesini gösterir belge (Ebeveyni emekli olanlar ve çekilenler için)
İki adet biyometrik fotoğraf
T.C. Nüfus Cüzdanı aslı (nüfus cüzdanı aslı olmadan ve cüzdanda T.C. Kimlik numarası bulunmadan işlem yapılmamaktadır.)
Parmak izi alındı belgesi (pasaport işlemlerinde ilk önce parmak izi vermeniz gerekmektedir. parmak izi verdikten sonra tarafınıza parmak izi belgesi verilecektir.)
Parmak izi çıktısı : Yedi yaşından gün almış ve daha büyük çocuklardan parmak izi alınmaktadır.
Banka veya maliye veznesine yatırılan pasaport cüzdan "bedeli ödendi" kaşeli dekontu,
HUSUSİ DAMGALI PASAPORT
18 YAŞINDAN BÜYÜK ÇOCUKLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR VE GEREKLİ BELGELER

ARANAN ŞARTLAR:
Evli olmamaları.
Yirmi beş yaşını doldurmamış olmaları.
Öğrenci olmaları gerekmektedir.
GEREKLİ BELGELER:
Hak sahibinin çalıştığı kurum tarafından düzenlenmiş ve hak sahibi tarafından imzalanmış talep formu. (ebeveyni çalışanlar için)
Hak sahibinin emekli olduğu veya çekildiği kurum tarafından düzenlenmiş emekli olduğu tarihteki kadro derecesini gösterir belge (ebeveyni emekli olanlar ve çekilenler için)
İki adet biyometrik fotoğraf
T.C. Nüfus Cüzdanı aslı (nüfus cüzdanı aslı olmadan ve cüzdanda T.C. Kimlik numarası bulunmadan işlem yapılmamaktadır.)
Öğrenim gördükleri okuldan alacakları öğrenim belgesinin aslı.
Parmak izi alındı belgesi (pasaport işlemlerinde ilk önce parmak izi vermeniz gerekmektedir. parmak izi verdikten sonra tarafınıza parmak izi belgesi verilecektir.)
Banka veya maliye veznesine yatırılan pasaport cüzdan"bedeli ödendi" kaşeli dekontu
HUSUSİ DAMGALI PASAPORT
18 YAŞINDAN BÜYÜK SÜREKLİ BAKIMA MUHTAÇ DURUMDA BULUNAN ÇOCUKLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR VE GEREKLİ BELGELER

ARANAN ŞARTLAR:
Evli olmamaları.
Hak sahibi ile birlikte yaşıyor olması.
İş sahibi olmaması
GEREKLİ BELGELER:
Hak sahibinin çalıştığı kurum tarafından düzenlenmiş ve hak sahibi tarafından imzalanmış talep formu. (ebeveyni çalışanlar için)
Hak sahibinin emekli olduğu veya çekildiği kurum tarafından düzenlenmiş emekli olduğu tarihteki kadro derecesini gösterir belge (ebeveyni emekli olanlar ve çekilenler için)
İki adet biyometrik fotoğraf
T.C. Nüfus Cüzdanı aslı (nüfus cüzdanı aslı olmadan ve cüzdanda T.C. Kimlik numarası bulunmadan işlem yapılmamaktadır.)
Resmi sağlık kurumlarınca düzenlenmiş sürekli bakıma muhtaç durumda olduğunu gösterir sağlık kurulu raporu,
Parmak izi alındı belgesi (pasaport işlemlerinde ilk önce parmak izi vermeniz gerekmektedir. parmak izi verdikten sonra tarafınıza parmak izi belgesi verilecektir.)
Banka veya maliye veznesine yatırılan pasaport cüzdan "bedeli ödendi" kaşeli dekontu