Tempo Tur: Yurt içi turlar, yurt dışı turlar, karadeniz turları
Seyahat Sağlığı

Uluslararası yolculuklarla ilgili riskler yolcunun özelliklerine (yaş, cinsiyet, sağlık durumu vs.) ve yolculuğun özelliğine (güzergah, amaç, süresi vs.) göre değişir. Uygun koruyucu tedbirler ve özel önlemler, kötü sağlık sonuçlarının risklerini gerçekten düşürmektedir. Bu konuda yetişmiş tıp uzmanları birçok konuda yardımcı olmakta ve nasihatlerde bulunmaktadır ancak bilgi almak, ilgili riskleri kavramak ve yolculuk için gerekli önlemleri almak seyahat edecek kişinin kendi sorumluluğundadır.

A- SEYAHAT SAĞLIĞI
1. Seyahatte Uyulması Gerekli Genel Sağlık Kurallarına ulaşmak için lütfen tıklayınız.
2. Seyahatte Çevresel Risk Faktörleri için lütfen tıklayınız.
3. Hava Yolculuğunun Sağlık Üzerindeki Etkileri için lütfen tıklayınız.
4. Yolcu ishali için tıklayınız
5. Sağlık Çantası için lütfen tıklayınız.
B-SEYAHAT SAĞLIK DENETLEME MERKEZLERİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ
İletişim bilgileri için lütfen tıklayınız
C- İSTANBUL VE ANKARA SEYAHAT SAĞLIĞI MERKEZLERİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
D- BULAŞICI HASTALIKLAR LİSTESİ İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.